Jätkusuutlik Tootearendus: Rohelisema Tuleviku Rajamine

Blogi & Uudised

Jätkusuutliku tootearenduse tähtsus on märgatavalt tõusmas. Kuigi jätkusuutlikkus jääb veel sageli kaalukausil alla traditsioonilisematele toote teguritele nagu hind, jõudlus ja tootmise lihtsus on regulatsioonid, investeerijad ja muutuvad klientide eelistused pannud firmadele üha rohkem survet oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Selles artiklis uurimegi kuidas jätkusuutlik tootearendus on kasulik ka ettevõttele ning kuidas saab jätkusuutlikkuse elemente ka ise tootearendusse kaasata.

See on juba pikalt teada, et tootearenduses tehtud otsused mõjutavad suurt osa toote edaspidistest kuludest, aga sama loogika kehtib ka jätkusuutlikkuse kohta. Kuigi teadus- ja arendustegevus moodustab toote kogukuludest ainult umbes 5%, mõjutavad arendusetapis tehtud otsused kuni 80% toote eluea heitmetest.

Aga enne kui vaatame erinevaid viise, kuidas saaksite jätkusuutlikkust ka oma tootearendusse integreerida, soovime rääkida MIKS peaksite omaks võtma jätkusuutliku arenduse praktikad.

Jätkusuutliku tootearenduse plussid ettevõttele

  • Ressursisäästlikkus:

Säästev ehk jätkusuutlik tootearendus keskendub ressursside kasutuse optimeerimisele kogu toote elutsükli vältel. See hõlmab jäätmete vähendamist, energia säästmist ja toodete eluea maksimeerimist. Nii saavad ettevõtted mitte ainult vähendada toorainete kaevandamist, energiatarbimist ning prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka, aga ka oma materjali- ja tootmiskulusid alla tuua ning sellega tootmist efektiivsemaks muuta.

Jätkusuutliku tootearenduse elemendid

  • Regulatsioonidega kooskõlas olemine:

Valitsused üle maailma kehtestavad rangemaid keskkonnaalaseid regulatsioone. Tootjatel on vaja vastata konkreetsetele nõuetele, et saada heakskiidetud ja/või sertifitseeritud roheliseks organisatsiooniks. Need ettevõtted, kes jätkusuutlikkust proaktiivselt tootearendusse kaasavad, on paremini valmistunud regulatsioonidega vastavuses olema, vältides võimalikke trahve ja probleeme.

  • Kergem välisturgudele siseneda:

Jätkusuutlikkusele pühendunud ettevõtetel on üldjuhul ka lihtsam välisturgudele siseneda, kuna nad on suurema tõenäosusega vastavuses ka välisriikide nõuetega, või on nad lähemal nende täitmisele. Skandinaaviamaades näiteks pööratakse jätkusuutlikkusele kõvasti rohkem tähelepanu kui meil Eestis, aga ise proaktiivselt jätkusuutlikke põhimõtteid järgides on suurem tõenäosus, et tooted vastavad ka nende riikide nõuetele.

  • Brändi maine:

Pühendumus jätkusuutlikkusele tõstab ka ettevõtte brändi mainet ning loob usaldust klientide, investorite ja koostööpartnerite seas. See näitab ettevõtte vastutustundlikkust ja pühendumust rohelisema tuleviku loomisele. 84% maailma tarbijatest peab jätkusuutlikkust oluliseks brändi valimisel ning 62% tarbijatest on valmis muutma oma ostukäitumist, et aidata vähendada keskkonnale avalduvat negatiivset mõju (IBM Research Brief). Mõistmine, mida tarbijad ja investorid väärtustavad, on konkurentsiedu tagamiseks oluline.

Jätkusuutliku tootearendusega alustamine

  • Teadmised on edu alus:

Informeeritud ja jätkusuutlike otsuste tegemiseks arendusprotsessi käigus on oluline luua tugev teadmistebaas, et põhjalikult hinnata teie valikute mõjusid. Lisaks on kasulik koguda võimalikult palju teadmisi kasutajate vajaduste ja toote või teenuse kasutuskonteksti kohta. Näiteks varajane ideede ja kontseptsioonide testimine kasutajatega võimaldab teil keskenduda ideedele, mis on klientidele olulised, võimaldades eemaldada omadused, mis ei täida mingit eesmärki ja seeläbi vähendada ressursikasutust.

  • Energiasäästlikud disainid:

Energiatõhusate disainide eesmärk on minimeerida energiatarbimist nii tootmis-, kasutus- kui ka utiliseerimisfaasides. Eestis on põhiliseks energiaallikaks kasvuhoonegaaside rikas põlevkivi, mistõttu on meie väiksel riigil väga suur süsiniku jalajälg. Põlevkivienergeetikast loobumine on jätkusuutlikkuse seisukohalt äärmiselt oluline ning sellesse saame panustada iga oma teadlikult tehtud valikuga. Vaadake üle oma protsessid, et vähendada energiatarbimist nii tootmises kui ka transportimisel. Mõelge sellele, kuidas lõpp-produkti kasutatakse, et vähendada ka kasutaja energiatarbimist. Need sammud mitte ainult ei vähenda kasvuhoonegaase vaid ka ettevõtte enda operatiivkulusid. Lisaks võib taastuvenergia, näiteks päikese-, tuule- või hüdroenergia, integreerimine tootearendusse ja tootmisprotsessidesse veelgi aidata vähendada energia tarbimisega seotud süsiniku jalajälge.

  • Toote kestvus, parandatavus ja taaskasutatavus:

Toote jälgimine selle elutsükli jooksul annab meile teadmisi selle kohta, kuidas toode kujuneb - alates toorainetest, disaini kontseptsioonidest, prototüüpidest jne - ja kuidas see ka lõpu leiab, olgu see siis prügimäel, taaskasutuses või materjalide ringlusse võtmisega. Jätkusuutliku vaatenurga omaksvõtmisel on oluline uurida strateegiaid toote elutsükli lõppstsenaariumi muutmiseks. Mida kauem toode jääb funktsionaalseks, seda hiljem leiab see tee prügilasse. Vastupidavuse ja parandatavuse esiletõstmine arendusprotsessis võib oluliselt pikendada toote eluiga, vähendades omakorda asendustoote jaoks vajaliku energia ja materjalide vajadust.

Ringmajandus

Valmistuge uuendamiseks, parandamiseks ja ringlussevõtuks läbi ligipääsetavuse, sildistamise, moodulstruktuuri ja juhiste. Kasutage võimalikult vähe ühenduselemente, vältige kruvide ja liimide tarbetut kasutamist ning otsige intelligentseid geomeetrilisi lahendusi. Mõelge oma tootes kasutusel olevatele materjalidele - kas neid saab ringlusse võtta või uuesti kasutada? Näiteks materjalid nagu teras, alumiinium, PET-plastik ja HDPE-plastik on head kandidaadid lihtsaks ringlussevõtuks. Kui paljusid erinevaid materjale olete kokku kasutanud? Ühest standardmaterjalist valmistatud toodet on lihtsam ringlusse võtta või uuesti kasutada kui toodet, mis on valmistatud mitmest materjalist või segatud materjalidest. Kui teie toode hõlmab mitmesuguseid materjale, tuleks see kavandada hõlpsaks lahtivõtmiseks ja nende materjalide tõhusaks sorteerimiseks, ringlussevõtuks ja uuesti kasutamiseks.

Näiteks on alumiiniumi omadused üsna hämmastavad. See metall on kerge ja tugev, vastupidav korrosioonile ja mittetoksiline. Ringlussevõtt nõuab vähe energiat ja sellel on vähe keskkonnamõju. Ja ekstrusiooniprotsess võimaldab teil kujundada alumiiniumprofiile peaaegu igal viisil. Kõik need omadused kokku muudavad alumiiniumi sobilikuks jätkusuutlikkusele kaasa aitavaks materjaliks.

  • Keskkonnasõbralikud materjalid:

Eelista keskkonnasõbralikke materjale

Proovige vähendada vaja mineva materjali kogust või asendada suure jalajäljega mittebioloogilised materjalid väiksema mõjuga ringlussevõetud või bio-põhiste alternatiividega. Näiteks on Šveitsi spordijalatsite tootja On loonud täielikult ringlussevõetava jalatsi, mis on valmistatud bio-põhistest sünteetilistest materjalidest. Selle asemel, et toodet otse müüa, pakub ettevõte oma klientidele teenust, kus kulunud jalatsid saab tootjale tagastada osadeks võtmiseks, ja vahetuseks saab tarbija värske paari.

Taastuvad materjalid nagu bambus, kork või jätkusuutlikult korjatud puit võivad vähendada vajadust mittetaastuvate ressursside kasutamiseks. Need materjalid omavad sageli madalamat süsiniku jalajälge ja taastuvad aja jooksul.

Taas- ja korduskasutusel materjalide, nagu ringlussevõetud plastik või metallid, eelistamine vähendab vajadust esmaste toorainete järele ja vähendab prügilasse jõudvate jäätmete hulka. Paljud uuenduslikud tooted on nüüd valmistatud täielikult või osaliselt ringlussevõetud materjalidest.

Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, biolagunevad materjalid nagu bioplastikud või looduslikud kiud lagunevad looduslikult ega kahjusta keskkonda nii palju. Need on suurepärane valik toodetele, millel on piiratud eluiga, vähendades pikaajalist keskkonnamõju.

  • Tarnija valik:

Jätkusuutlikkus esitab keerulisi väljakutseid ja kompromisse. Näiteks võib esialgne idee vähendada toote jalajälge, asendades toormaterjalid ringlussevõetutega, tunduda kasulik, kuid kui taaskasutusjaamad asuvad kaugel, võib transpordiga õhku paisatava süsihappegaasi hulk nullida kogu kasuteguri. Üks võimalik valik on ka kasutada tarnijat, kes kasutab ainult ringlussevõetud materjale või kellel on oma jätkusuutlikkuse algatused. Isegi materjalide hankimine kohalikest allikatest võib tuua märkimisväärse erinevuse! Kohalike materjalide valimisega saavad ettevõtted tõhusalt vähendada transpordikulusid ja seega toote elutsükli CO2 heitmeid. Selliste otsuste tegemiseks vajavad disainimeeskonnad täpset teavet erinevate materjalide ja tootmises tehtud valikute keskkonnamõju, kulude ja potentsiaalsete riskide kohta. Põhjaliku analüüsi ühendamine uuendusliku mõtlemisega võimaldab leida lahendusi, mis pakuvad parendatud keskkonnaalast jätkusuutlikkust, vähendatud kulusid ja suurenenud tarbijaväärtust.

Kokkuvõte

On saabunud aeg omaks võtta jätkusuutlikud praktikad. Säästev tootearendus pole enam valik, vaid tänapäeva maailmas on see saanud möödapääsmatuks. Samas avaldab see ka märkimisväärset mõju kogu väärtusahelale, pakkudes märgatavaid finantsilisi boonuseid ja ka konkurentsieelist. On täiesti reaalne üheaegselt hoida planeeti ning samal ajal suurendada toote kasumlikkust. Keskkonnasõbralikele materjalidele prioriteedi andmisega, energiatõhusate kontseptsioonidega ja teadliku valikuga keskkonnasõbralike võimaluste osas saate vähendada oma keskkonnajälge, tugevdada oma konkurentsipositsiooni ning aidata kaasa rohelisemale ja jätkusuutlikumale tulevikule.

Kommenteeri

Lisa kommentaar

Email again:
Update cookies preferences