Tüüpilised probleemid tootearenduses ja nipid nende ületamiseks

Blogi & Uudised

Tootearendus on üsna pikk ja kohati ka üsna keeruline ning seega pole sugugi haruldane, et ühes või teises etapis võib esineda probleeme. Isegi pika kogemusega tootearendajad ja leiutajad jäävad vahel hätta. Pole kahtlustki, et ka praegusel hetkel on mitmed uudsed ideed takerdunud mõne komistuskivi taha. See on ka põhjus, miks me otsustasime kirjutada enamlevinud probleemidest tootearenduse teekonnal ning pakkuda neile lahendusi.

1.  Suurepärane idee, aga puuduvad teadmised ja oskused tootearenduses

On arusaadav, et sa võid tunda ennast lõksus, kui sul on suurepärane idee uueks tooteks, aga sul pole vastavaid teadmisi ja tehnilisi oskusi, et seda ideed teostada. Füüsilist toodet arendades tuleb tegeleda keeruliste disainide, spetsiifilise tarkvara, sobilike materjalide ning tootmistehnoloogiate valimise, testimise, prototüüpide ja paljude muude asjadega. Kui puuduvad oskused nendega tegeleda, võivad sellega kaasneda pikad viivitused tootearendusprotsessis ja üleüldine kulude kasv, aga ära muretse, see on üks kergematest probleemidest mida lahendada.

LAHENDUS

Sellele probleemile on kaks põhilist lahendust (kui sul just pole aega minna õppima lisaks igapäevasele firma juhtimisele) - sa võid värvata firmasisese tootearendusmeeskonna või kasutada tootearenduse teenust pakkuvat firmat. Me rääkisime mõlema variandi plussidest ja miinustest oma varasemas artiklis, aga kui lühidalt kokku võtta, siis tootearendusteenust pakkuv firma on üldjuhul parim lahendus, kui tahta kiirelt tegutseda ja tagada maksimaalne paindlikkus.

Me mõistame ka, et tootearendus firma valimine on oluline otsus. Kindlasti soovitame kohtuda paari erineva firmaga ja küsida olulisi küsimusi, et teha õige valik just sinule ja su ettevõttele. Uurida tasuks näiteks varasema kogemuse kohta - tootearendus firmad enamasti töötavad erinevate toodetega erinevates tööstustes ja see võib olla suureks eeliseks kuna tehnoloogiaid ja praktikaid saab tihti üle kanda ühelt projektilt teisele. Kas neil on kogemust prototüüpidega ja tootmisvalmidusega? Toode, mis on imeline ja mida inimesed armastavad, pole piisav, kui seda ei saa kasumlikult ja hea kvaliteediga toota.

2. Igapäevaprobleemid ja –tegemised võtavad aja ära

Firma omanikuna on su päevad täidetud kiireloomuliste ülesannete ja probleemide lahendamisega, et firma toimiks võimalikult sujuvalt, jättes sulle väga vähe aega pikaajalisemaks planeerimiseks. Su meeskonda tõmmatakse pidevalt sajas suunas ning aja leidmine tootearenduseks tundub võimatu ülesandena, rääkimata prototüüpimisest, tootmisest ja turule toomisest. On arusaadav, et pikemaaegse strateegia paika panemine võib jääda tagaplaanile, aga see võib hakata piirama firma kasvu.

LAHENDUS

Üks võimalik lahendus on delegeerida osa igapäevast vastutust sobivale töötajale, et sina (ja su meeskond) saaks keskenduda strateegilisele planeerimisele. Paremini toimivate süsteemide ja protsesside kasutuselevõtmine on teine moodus, kuidas endalt koormust vähendada - mida rohkem protsesse sa saad automatiseerida, seda kergemaks sul endal läheb.


Eraldi aja broneerimine strateegilisteks sessioonideks korra kvartalis, aastas või nii nagu endale sobilik tundub ning igapäevastest segavatest teguritest eemale minek on kindlasti ka üks hea lahendus. Seal saate analüüsida trende, klientide vajadusi, seada prioriteedid ning paika panna ajajoone tootearenduseks. Kontoris juhtub tahes tahtmata, et midagi pakilist tuleb vahele või keegi vajab midagi samal ajal kui sa üritad tootearendusse süveneda - enda eemaldamine tavapärasest keskkonnast aitab seda vältida.

3. Eriarvamused lõpptoote ja selle omaduste osas

Kui asi puudutab tootearendust, siis on tavaline, et firmad tulevad välja suure hulga ideedega. Aga tegelik katsumus tõuseb esile siis, kui ei olda ühel meelel, mis tootega edasi minna ja mis omadused sellel peaks olema. See võib kaasa tuua segadused kommunikatsioonis ning kriteeriumite pideva muutumise takistades tootearenduse progressi ja suurendades projekti mahtu.

LAHENDUS

Üks parimaid lahendusi sellele probleemile on koguda tagasisidet su tulevastelt klientidelt - nemad ju otsustavad, kas osta su toodet või mitte. Tee korralikku turu-uuringut ja kogu jooksvalt klientidelt tagasisidet, et teha informeeritud valikuid terve tootearenduse vältel. Taga, et su toode katab su tulevaste klientide vajadused.

Klientide tagasiside nupp

Lisaks aitavad avameelsed vestlused asjaosalistega vähendada konflikte ja tagada ühise visiooni. Võta kasutusele efektiivsed projektijuhtimise strateegiad, et hoida kontrolli all muutuvaid vajadusi ja projekti kontrollimatut kasvu. Sea realistlikud tähtajad ja pane paika süsteemid muutuste kontrollimiseks.

4. Mõni komponent valmistab peavalu

Muudate oma head ideed füüsiliseks tooteks ja kõik on seni ilusti sujunud. Ootamatult tekib aga ühe või mitme komponendiga probleem, mida te lahendada ei oska.

LAHENDUS

Sellele probleemile on mitmeid potentsiaalseid lahendusi mida te proovida võite.
Esimesena tasuks proovida probleemi seletada kellelegi, kes ei ole projektiga otseselt seotud. Mõnikord aitab probleemist rääkimine näha seda uuest vaatenurgast ja panna uues võtmes sellest mõtlema. Kui pole kedagi, kellele rääkida siis sobib selleks ka mõni elutu asi nagu näiteks vannipart - juba ainuüksi probleemi sõnadesse panek võib tuua uusi mõtteid.
Samamoodi võivad ajurünnaku sessioonid meeskonnaga erinevaid ideid genereerida. Innusta avatud keskkonda kus kõik saavad vabalt oma mõtteid jagada. Tihtipeale viivad erinevad perspektiivid lahendusteni.

Kui need ei aita, siis võid ka proovida ajule aega anda probleemi analüüsimiseks alateadvuses. Tee paus ja tegele asjadega, mis lubavad su mõtetel uitama minna nagu jalutamine, trenni tegemine, või miks ka mitte magamine. Tihtipeale tulevad ideed ja lahendused kui sa neid kõige vähem ootad.

Veel üks taktika on mõelda varasematele probleemidele, mis sa oled edukalt lahendanud. Ürita tõmmata paralleele nende probleemide vahel ja leida sarnasusi, mis võiks aidata ka praeguse probleemi lahendamisel.

Vahest võib liigne ühele probleemile keskendumine mõjuda kahjulikult kuna aju jookseb kokku. Proovi vahepeal mõne teise projekti või komponendi kallal tööd teha, et aju saaks puhata. See vaheldus võib tuua kaasa loomingulisuse kasvu kui sa algse probleemi kallale naased.
Kui probleem tundub endiselt liiga keeruline või tehniline, siis üks variant on abi otsida ka tootearenduse teenust pakkuvalt firmalt. Värske pilguga vaatamine koostöös spetsiifiliste teadmistega võivad lisada väärtuslikke ideid.

5. Tootearenduse kõrge hinnasilt hirmutab

Tootearenduse kulud, kas siis prototüüpideks, tööriistadeks, värbamiseks, või agentuuri palkamiseks võivad olla suureks väljakutseks, eriti alles alustavale ettevõttele. Paljusid hirmutab mõte kulutada nii palju kohe alguses ja see on igati mõistetav. Ei saa kindlasti salata, et tootearendus võib olla kulukas, aga kulud on hoopis suuremad, kui hilisemates etappides tuleb teha muudatusi esialgsete oletuste ja kiirustamise tõttu.

LAHENDUS

Tootearenduse kulud võivad olla suuremad, kui esialgu oodata võisid, aga oluline on mõelda suurele pildile ja võrrelda tootearenduse kulusid kogu toote turule toomise kuludega. Tegelikkuses moodustab tootearendus üldjoontes ainult 5% kogu tootmise kuludest - ülejäänud 95% moodustavad materjalikulud, transport, töötajad ja muud firmakulud nagu elekter, maksud jne. Üritades kärpida tootearendusega seotud kulusid võib juhtuda, et sa tõstad oma edaspidiseid kulusid kuna toode pole nii optimeeritud ja kasutab keerukamaid lahendusi kui vaja oleks või siis pole üldsegi funktsionaalne. Järgmist toodet planeerides kaaluge investeerimisotsuseid võrreldes hilinenud turulemineku kuludega. Kui palju lisakulu tekib iga hilinenud kuuga võrreldes suurema esialgse investeeringuga? Oluline on mõelda igakuistele firma käimas hoidmise kuludele ning hilisemale müügitulu laekumisele. Piiratud finantsid võivad olla tõeliseks probleemiks, aga on oluline, et mõistaksite ka kaotatud võimaluste hinda.

Et seda punkti paremini illustreerida, anname teile ühe elulise näite meie tööst. Me säästsime ühele kliendile umbes pool miljonit eurot juba ainuüksi esimese kahe tootmisaasta jooksul optimeerides mitme nende komponendi tootmist tootearenduse faasis. Me muutsime nende lahenduse lihtsamaks, et laiendada sobilike tootmismasinate valikut suurendades sellega võimalike tootjate valikut. Lisaks suutsime me ka vähendada vajalike tööriistade kogust samal ajal säilitades kõik toote omadused, mis tõi tootmiskulusid veelgi alla.

Kui oleks vaja lisafinantsi tootearenduseks, siis on Eestis selleks mitu erinevat varianti. Tasub vaadata EAS-i lehelt erinevaid toetusi nagu näiteks innovatsiooniosak, tootearenduse toetus ja Rakendusuuringute programm. Võid kaaluda ka erinevaid laenusid ning investeerimisplatvormid ja riskikapital on ka ühed võimalikud variandid, lihtsalt tuleb leida endale kõige sobivam lahendus.

6. Regulatsioonid, ohutusnõuded ja intellektuaalomandi probleemid

Regulatsioonid

Valdkonna regulatsioonide, ohutusnõuete ja muude õiguslike nõudmiste täitmine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess. Kui mõni neist jääb täitmata, võib esineda viivitusi ja lisakulusid. Lisaks võivad probleemid intellektuaalomandiga nagu patendid, kaubamärgid ja autoriõigused olla suureks komistuskiviks tootearenduses.

LAHENDUS

Selle punkti puhul on ennetustöö kindlasti parem kui juba tekkinud probleemile lahenduse leidmine. Enne, kui hakkad tootearendusse suuri summasid investeerima, tee põhjalik uurimistöö ja konsulteeri vastava ala professionaalidega, et hinnata kehtestatud regulatsioone, nõudeid ja olemasolevaid intellektuaalomandi kaitseid. Tasuks vaadata üle patendid, kaubamärgid, ohutusnõuded, sildistamise nõuded jne. Tegeledes nende asjadega varakult võid pikas plaanis aega ja raha säästa. Samadel asjadel võiks aegajalt silma peal hoida tegelikult kogu tootearendus protsessi käigus, et saaks kohanduda muutuvate nõuetega võimalikult varakult.

Juhuks, kui midagi peakski viltu minema, tasub hoida tõendeid asjadest ja tegevustest mis näitavad, et sa oled üritanud kõiki reegleid järgida nagu kirjavahetused erinevate asutustega, intellektuaalomandi taotlused, regulatsioonidega seotud paberimajandus jne.

Kindlasti tasub kaaluda ka patentide taotlemist oma tootele kui su tootel on unikaalseid omadusi või innovatsioone kasutatud. See aitab vähendada su idee kopeerimist ja annab konkurentsieelise.

Kokkuvõte

Inimesed ja ettevõtted võivad tootearenduses takerduda erinevatel põhjustel, millest levinumateks on rahalised piirangud, aja leidmise raskused, puuduvad vajalikud tehnilised oskused ja teadmised ning hirmutav ja keeruline õigusvaldkond. Paljud head ideed võivad hetkel olla takerdunud mõne eelmainitud probleemi taha. Loodetavasti meie nõuanded aitavad ka sind sellest olukorrast välja. Ja kui sa vajad partnerit, kes aitaks sind lisaks tehnilisele tootearendusele ka laiema tootearendusprotsessiga (projektijuhtimine, prototüüpimine, tootjate otsimine jne), siis me oleme siin et aidata. Tule ja pane meid proovile!

Kommenteeri

Lisa kommentaar

Email again:
Update cookies preferences