Tootearendus - Mis? Miks? Kellele?

Blogi & Uudised

Tahate teada šokeerivat fakti? Mitmete uuringute põhjal, kaasa arvatud Harvard Business Review, kukub 80-90% uutest toodetest läbi. Põhjuseid on selleks erinevaid, aga suurt rolli mängib selles kindlasti ka läbimõtlemata ja kiirustatud tootearendus. Aga mis see tootearendus on, miks seda vaja on ja kellele?

Tänapäevases maailmas on väga tavaline, et inimesed otsivad taga iga valdkonna kõige paremat toodet. Telefoni ostes vaadatakse näiteks kaamerat, ekraani resolutsiooni, mälu mahtu jpm, pesumasinatest oodatakse, et nad pakuks ka kuivati funktsiooni ja seda võimalikult suure lubatud pesu kaaluga. Samas peaks pesumasin tihtipeale olema ka väike ja stiilse välimusega. Kas see kõik on võimalik? Siin tulebki mängu tootearendus.

Tootearendus - mis see on?

Tootearendus on protsess, mille jooksul luuakse kas täiesti uus toode või muudetakse juba olemasolevat toodet. Tootearenduse käigus võib arendada nii funktsionaalsust kui ka välimust, kasutatud materjale ja tehnoloogiaid. 

Tootearendus - testimise etapp

Miks on tootearendus vajalik?

Tootearendus on kasulik väga paljude erinevate eesmärkide täitmiseks:

 • Uue toote turule toomine

  Kas sul on väga hea idee uue toote jaoks, mida hetkel veel turul ei ole, aga mille järgi oleks nõudlust? Siis on aeg hakata mõtlema selle toote loomisele.

 • Lisaväärtuse loomine juba turul olevale tootele

  Kui sa märkasid turul huvitavat toodet ning sul on mõtteid kuidas lisada kasutaja jaoks väärtust, siis tasub seda uurida. Oluline on, et lisaväärtust näeks ka tarbijad, muidu läheb asi lihtsalt liiga keeruliseks ja ostjad pole nõus selle eest kõrgemat hinda maksma.

 • Olemasoleva toote edasi arendamine

  Ka siis, kui toode on turule toodud ja saavutanud oma küpsuse, on tootearendus endiselt oluline. Ettevõtted peavad tooteid pidevalt uuendama ja paremaks muutma, et säilitada nende atraktiivsus turul ja pidada sammu konkurentidega. Inimeste vajadused muutuvad ajas ja tooted peavad nende muutuvate vajadustega kaasas käima, muidu neid tooteid lihtsalt ei osteta. See, mis oli müügihitt 10 aastat tagasi, ei pruugi täna enam tarbija soove ja vajadusi täita. Järeldus - ettevõtted, kes soovivad säilitada ja suurendada klientide rahulolu ning lojaalsust, peavad pidevalt pakkuma uuenduslikke ja kvaliteetseid tooteid. Tootearendus aitab täita klientide ootusi ja ületada nende vajadusi.

 • Toote lihtsustamine

  Kuna nõudlus on saada kõige paremat toodet, siis võib juhtuda, et arendatakse toode mis teeb nii öelda kõike, isegi asju mida tarbija tegelikult oluliseks ei pea. Liiga keeruline toode aga ei müü ja on liiga kallis. Tootearendus võib aidata ka toote lihtsustamisega mitte ainult edasi arendamisega.

 • Omakulu vähendamine

  Sul on ideaalne toode, mis täidab tarbija vajadused, aga oma kulu on üsna kõrge ja kasum kannatab? Sel juhul on aeg uurida, kas väikeste muudatustega oleks võimalik tootmiskulusid alla tuua, ilma et toote üldomadused kannataks. Tootearendus võimaldab ka selliste probleemidega tegeleda.

 • Regulatiivsed muudatused

  Kui toodetega seotud regulatsioonid muutuvad, peavad ettevõtted tagama, et nende tooted vastaksid uutele standarditele. Tootearendus võib olla vajalik, et säilitada vastavus õigusnormidele.

 • Riskide maandamine

  Ettevõtted, kes sõltuvad ainult ühest või vähestest toodetest, võivad olla suuremates riskides, kui need tooted kaotavad turul populaarsuse. Tootearendus võimaldab mitmekesistada tooteportfelli ja maandada riske.

 • Rahvusvaheline laienemine

  Kui ettevõte plaanib laieneda uutele turgudele või rahvusvahelisele tasandile, võib tootearendus olla vajalik kohandamaks tooteid vastavalt erinevate turgude vajadustele ja regulatsioonidele.

Tootearendusprotsess

Tootearendusprotsess on iseenesest üldjoontes konstantne - see algab idee või kontseptsiooniga ning lõpeb valmis toote turule toomisega, aga selles on ka etappe, mis tuleks kindlasti kohandada vastavalt tootele - seetõttu meil Raab OÜ’s näiteks pole ka üldist tootearendusprotsessi, mida me kasutaks oma mantrana, vaid kavandame igale projektile sobivaima lahenduse.

Siin on üks võimalikest tootearenduse protsessidest: 

Tootearendusprotsess - näide

 • Ideede genereerimine

Tootearenduse protsess algab ideede genereerimisega. Leia võimalikke arengukohti ja potentsiaalseid auke turul ning kogu tagasisidet oma meeskonnalt, klientidelt või erinevatest turu-uuringutest. Ideid võib saada ka messidelt ja konverentsidelt või kaasates väliseid konsultante või disainibüroosid.

 • Tooteideede sõelumine

Hinda ja prioritiseeri eelnevalt genereeritud ideid oluliste kriteeriumite alusel nagu teostatavus, turu potentsiaalne suurus ja ettevõtte eesmärkidega vastavus. Kõrvalda ideed, mis kriteeriumitele ei vasta.

 • Kontseptsiooni arendus ja testimine

Kui ettevõte on sobivad tootearendusideed välja valinud, alustatakse tootekontseptsioonide loomise ning toodete disainiga. Selles etapis pannakse paika kliendi vajaduste kirjeldus mida tuleks toote või toodetega rahuldada ning kontseptsioonide kohta kogutakse sihtrühmalt tagasisidet. Vajadusel tuleks teha muudatusi esialgsetes kontseptsioonides.

 • Prototüüpimine ja testimine

Kui kontseptsioon on paika saanud, on aeg luua prototüüp või minimaalne elujõuline toode. Prototüüpe luuakse toote funktsionaalsuse testimiseks ja tagasiside kogumiseks. 

3D prinditud komponendid / prototüübid

Testimine aitab tuvastada ja lahendada võimalikke probleeme ning tagada, et lõpptooted vastavad kvaliteedistandarditele ja tarbijate vajadustele. 

On ka igati tavaline, et prototüübi loomise ja testimise käigus võib tekkida vajadus minna tagasi arenduse etappi ning midagi muuta. Alles siis, kui toote testimine osutub edukaks, saab edasi liikuda järgmisse etappi.

 • Tootmine

Eduka prototüübi korral liigub toode edasi tootmise faasi hõlmates tootmise planeerimist ja tootmisprotsesside täiustamist. Kui toode jõuab masstootmisse, siis järelikult on tootearendus jõudnud etappi, kus toode on täielikult valmis müügiks. 

Tootmine on üldjuhul ka kõige kulukam faas. Näiteks võib sul vaja minna masinaid masstootmise korraldamiseks või uute seadmete soetamiseks olemasolevasse tootmishoonesse. Sellele lisanduvad materjalikulud, logistilised kulud jne.

 • Toote turule toomine

Järgmine etapp tootearenduse protsessis on uue toote turule toomine. Hästi läbimõeldud turundusstrateegia on toote edukaks turuletoomiseks väga oluline. See hõlmab reklaammaterjalide loomist, avalike suhete plaane, hinnastrateegiate seadmist ja müügikanalite planeerimist.

 • Uued arendused

Kui toode on turule tulnud, tasub jälgida selle müügitulemusi ja koguda klientide tagasisidet. Need aitavad kindlaks teha, kas toodet on vaja tulevikus muuta või parendada.

Kellele on tootearendus vajalik?

Vastus on tegelikult üsna lihtne ja loogiline - tootearendust on vaja igale ettevõttele, mis soovib tootega turule tulla või millel juba on toode, ning mis soovib ka edaspidi kasumlik ja konkurentsivõimeline olla.

Tänapäeval on konkurents igale tootele väga suur - inimesed shoppavad internetis ja seetõttu on ka välismaised firmad muutunud suuremateks konkurentideks kui näiteks 10 aastat tagasi. Seega pole aega tukastada, iga hetk võib tulla mõni teine ettevõte soodsama või uuenduslikuma tootega turule. Tehnoloogilised arengud toimuvad väga kiiresti ja kohe tuleks hakata mõtlema, kuidas saaks oma toodet veelgi paremaks muuta. Inimeste vajadused ja soovid muutuvad pidevalt ning seega ka nõudmised toodetele muutuvad - oluline on nende muutustega sammu pidada.

Kas tootearendus tundub väga keeruline ning sul ei ole selle jaoks firmas aega või teadmisi? Ära muretse, sellega saab aidata tootearendusteenus - kirjuta meile oma eesmärkidest ja mõtetest ning leiame koos lahendused.
Kommenteeri

Lisa kommentaar

Email again:
Update cookies preferences